กต.จีนระบุ การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกงเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของนักลงทุนในฮ่องกง

July 4, 2020