บทวิเคราะห์ : รมต.ต่างประเทศสหรัฐฯ ตกเกณฑ์มาตรฐานด้านมนุษยธรรม

April 29, 2020