สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยืนยันแล้วกว่า 1 ล้านราย

April 29, 2020