นักการเมืองสหรัฐฯ จะปกปิดความจริงเกี่ยวกับโควิดอีกนานเท่าไหร่

April 30, 2020