เด็ก 3 คนในนิวยอร์ก เสียชีวิตจากโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับโควิด 19

May 10, 2020