ปธน.สหรัฐ ยอมรับเริ่มวิจัยและผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ตั้งแต่ “11 ม.ค.”

May 18, 2020