นักการเมืองสหรัฐเดินหน้าโกหกละเลยการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19

May 18, 2020