ปธน. จีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 73

May 19, 2020