ปธน.สหรัฐให้ความสำคัญงานการเมืองมากกว่าวิทยาศาสตร์

May 19, 2020