บทวิเคราะห์: ปฏิบัติการของจีนกระตุ้นความเชื่อมั่นทั่วโลกในช่วงเวลาสำคัญของการต้านโควิด-19

May 19, 2020