บทวิเคราะห์ ข้อมูลระบุคนอเมริกันผิวสีเสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวนมากเมื่อเทียบกับตัวเลขประชากร

May 19, 2020