เดอะแลนซิตระบุ จดหมายทรัมป์ถึงองค์การอนามัยโลกนั้นมีข้อผิดพลาด

May 20, 2020