ประชาคมโลกชื่นชมสุนทรพจน์ปธน. จีนในพิธีเปิดประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 73

May 20, 2020