ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกปฏิเสธ “ไต้หวันเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์” สะท้อนท่าทีประชาคมโลก

May 20, 2020