บทวิเคราะห์: นักการเมืองอเมริกันเล่นประเด็น “ไต้หวัน”นั้นไม่ได้ใจคน

May 20, 2020