รมว.เกษตรจีนมั่นใจจะไม่เกิดวิกฤตธัญญาหาร

May 22, 2020