ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้ การประชุม “สองสภา” สื่อความหมายสำคัญ-มีผลกระทบลึกซึ้งต่อโลก

May 24, 2020