บริษัทและองค์กรจากจีนร่วมกับพม่าบริจาคชุดตรวจหาเชื้อไวรัสให้กับกองทัพพม่า

June 1, 2020