จีนมองสหรัฐฯถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลกเป็นการทำร้ายคนอื่นและตัวเอง

June 1, 2020