ทูตจีนประจำสหรัฐชี้“กฎหมายความมั่นคงใหม่ของฮ่องกง” จะเป็นประโยชน์ต่อฮ่องกงเอง

June 1, 2020