กต.จีนชี้ใช้ตัวเลขยืนยันผลงาน หลังถูกสหรัฐฯ กล่าวหารับมือการระบาดไม่ดีส่งผลกระทบทั่วโลก

June 2, 2020