บทวิเคราะห์ ทั่วโลกเห็นถึง 2 มาตรฐานของนักการเมืองสหรัฐฯ จากการชุมนุมในสหรัฐและฮ่องกง

June 2, 2020