กต.จีนระบุจีนจะต่อสู้กับคำพูดและการกระทำที่สร้างความเสียหายให้กับจีน

June 2, 2020