ชาวฮ่องกงเกือบ 3 ล้านคนลงนามสนับสนุนมติจากสภาฯจีน

June 2, 2020