อิหร่านเรียกร้องสหรัฐฯหยุดใช้ความรุนแรงกับประชาชน และหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีน

June 2, 2020