กต.จีนระบุ ประชาคมโลกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่สหรัฐฯถอนตัวออกจากองค์กรหรือสัญญาต่าง ๆ ตามใจชอบ

June 2, 2020