ปธน.จีนระบุ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการได้สร้างคุณูปการสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมการระบาด

June 3, 2020