ซินเจียงโต้ข่าวลือของกลุ่มเตอร์กิสถานตะวันออก กล่าวหาศูนย์ฝึกอบรมเสี่ยงระบาดโควิด19

June 3, 2020