อู่ฮั่นทดสอบกรดนิวคลิอิกทั่วเมือง พบผู้ติดเชื้อไร้อาการ 300 ราย อาจเป็นไวรัสที่ตายแล้ว

June 3, 2020