กต.จีนประณามสหรัฐฯ จำกัดจำนวนวีซ่านักศึกษาจีนโดยไร้เหตุผล เป็นการถอยหลังทางประวัติศาสตร์

June 3, 2020