กต.จีนเตือนอังกฤษอย่าลืมว่า ฮ่องกงกลับคืนสู่จีนแล้ว

June 4, 2020