ปธน.จีนพูดคุยกับนายกฯ เยอรมนีทางโทรศัพท์

June 4, 2020