กต.จีนต่อรองอย่างจริงจัง หลังสหรัฐฯ สั่งห้ามเที่ยวบินจากจีนเข้า-ออกประเทศ

June 5, 2020