กต.จีนระบุ ข้อตกลงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อฮ่องกง

June 5, 2020