กต.จีนระบุ จีนจะมีส่วนร่วมเท่าที่ทำได้ต่อการเข้าถึงและใช้วัคซีนในประเทศกำลังพัฒนา

June 5, 2020