การวิจัยวัคซีนโควิด-19 ของจีนได้ผลในการทดสอบขั้นต้นแล้ว

June 5, 2020