กระทรวงพาณิชย์จีนระบุ สนับสนุนฮ่องกงรักษาสถานะเขตศุลกากรอิสระ

June 5, 2020