กต.จีนระบุ จีนจะใช้ความพยายามผลักดันการวิจัยและผลิตวัคซีนรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือป้องกันโควิค-19 ระหว่างประเทศ

June 6, 2020