ปธน.จีนคุยกับปธน.ฝรั่งเศสทางโทรศัพท์

June 6, 2020