ผู้อำนวยการ UNEP ระบุโควิด-19 เป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติถึงมนุษย์

June 6, 2020