ประโยคทองจากสมุดปกขาว“การรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของจีน”

June 7, 2020