บทวิเคราะห์: อังกฤษแทรกแซงการตรากฎหมายความมั่นคงในฮ่องกง เป็นการทำเกินหน้าที่ของ “ผู้เช่าพักที่สัญญาหมดอายุไปแล้ว”

June 7, 2020