จีนรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จนหายดีแล้ว 94.3%

June 7, 2020