บุคคลหลายประเทศระบุ การตรากฎหมายความมั่นคงสำหรับฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน ประเทศอื่นไม่มีสิทธิ์แทรกแซง

June 7, 2020