จีนเผยแพร่สมุดปกขาว “การรับมือโควิด-19” บันทึกกระบวนการต่อสู้โรคระบาด

June 7, 2020