จีนชี้ตำรวจสหรัฐมุ่งเน้นการใช้ความรุนแรงไปที่คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน

June 8, 2020