ปธน.จีนเน้นการสร้างความสามัคคีในชนกลุ่มน้อย และการขจัดความยากจน

June 9, 2020