จีน-แอฟริกาจัดประชุมสุดยอดผู้นำรอบพิเศษผ่านทางไกลว่าด้วยโควิด-19

June 17, 2020