ปธน.จีนยืนยัน จะพักชำระหนี้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยในปลายปี 2020 ของแอฟริกา

June 18, 2020