บทวิเคราะห์: สหรัฐฯ สนับสนุนพวกหัวรุนแรงและลัทธิก่อการร้ายในซินเกียงจะเป็นกรรมตามสนอง

June 19, 2020